Chorvatsko

Vstup do Chorvatska - BEZ OMEZENÍ
Do Chorvatska lze vstoupit bez jakýchkoliv omezení, není vyžadován žádný certifikát ani se již nemusí vyplňovat příjezdový formulář.

Upozornění: v případě, že pojedete přes Slovinsko, od 19.2.2022 je zrušena podmínka předložit potvrzení o bezinfekčnosti, tzv. PCT (tedy potvrzení o ukončeném očkování/prodělání onemocnění/test PCR nebo antigenní) při vstupu do země. Vstup do Slovinska má tedy stejná pravidla jako před vypuknutím pandemie Covid-19.https://www.mzv.cz/ljubljana/cz/konzularni_informace/covid_19_informace_pro_ceske_obcany.html

Návrat do ČR:
Návrat občanů ČR a jejich rodinných příslušníků s povolením k přechodnému pobytu v ČR z pobytu delšího než 12 hodin v posledních 14 dnech ze zemí EU+ nepodléhá žádným opatřením a povinnostem.

 
Aktuální místní opatření: povinnost nosit roušku zůstane pouze za vysoce rizikových okolností (hromadné akce ve vnitřních prostorách, zdravotnická zařízení, domovy pro seniory, apod.), jinde jsou pouze doporučené

Aktuální podmínky na webu Ministerstva zahraničí: https://www.mzv.cz/zagreb/cz/viza_a_konzularni_informace/cestovani_a_podminky_vstupu_do.html

 

 Itálie 

Bezplatné telefonní číslo na informace ohledně covidu v regionu Veneto je 800 462 340.

Vstup do Itálie -od 1.6.2022 BEZ OMEZENÍ

S účinností od 1.6.2022 Itálie ruší požadavek předkládat při vstupu do země certifikát o očkování či prodělání onemocnění Covid-19 nebo negativní výsledek testu.

Návrat do ČR:

Návrat občanů ČR a jejich rodinných příslušníků s povolením k přechodnému pobytu v ČR z pobytu delšího než 12 hodin v posledních 14 dnech ze zemí EU+ nepodléhá žádným opatřením a povinnostem.


Aktuální místní opatření
Nošení roušek nicméně zůstane do 15.6.2022 povinné v dopravních prostředcích, ve školách do konce školního roku a v nemocnicích a zdravotních zařízeních až do 31.12.2022.

Od 1.5.2022 končí povinnost všech zelených EU certifikátů (očkování, vyléčení, negativní test) v celé Itálii a zrušuje se povinnost nošení roušek venku i v uzavřených prostorách.

Aktuální podmínky na webu Ministerstva zahraničí: https://www.mzv.cz/rome/cz/viza_a_konzularni_informace/konzularni_informace_pro_italii/informace_k_cestovani_ceska_republika.html

 Rakousko

Rakousko zrušilo povinnost prokazovat bezinfekčnost při vstupu (překročení hranice) do země, tedy odpadá povinnost 3G.
Povinnost prokazovat bezinfekčnost při čerpání služeb byla v Rakousku zrušena již 5.3.2022.

Návrat do ČR:

Od 1.5.2022 končí povinnost všech zelených EU certifikátů (očkování, vyléčení, negativní test) v celé Itálii a zrušuje se povinnost nošení roušek venku i v uzavřených prostorách.

Aktuální místní opatření

Od 1. 6. 2022 došlo v Rakousku k omezení povinnosti nosit respirátor typu FFP2. V celém Rakousku platí povinnost nosit respirátor typu FFP2 pouze ve zdravotnických zařízeních, pečovatelských
domech a domech pro seniory, ve Vídni navíc též v lékárnách a v hromadných dopravních prostředcích. 
Povinnost nosit respirátor typu FFP2 se nevztahuje na děti do dovršení věku 6 let. U dětí od 6 do 14 let postačí rouška.

Aktuální podmínky na webu Ministerstva zahraničí: https://www.mzv.cz/vienna/cz/koronavirus/index.html
Německo

Německo je na cestovatelském semaforu TMAVĚ ČERVENÉ - velmi vysoké riziko. 

Do Německa lze vstoupit, pokud osoba disponuje: 
Antigenní nebo PCR test - AG max. 48 hod., PCR max. 72 hod. od odběru. Potvrzení akreditované laboratoře - můžete stáhnout zde: https://ocko.uzis.cz.
Očkování - min. 14 dní po kompletním očkování. Certifikát si můžete stáhnout na stránkách https://ocko.uzis.cz/.
Prodělaný Covid - lékařské potvrzení o prodělání nemoci covid-19 nebo výsledek pozitivního PCR testu (max. 180 dní) – potvrzení ve formě digitálního certifikátu EU (https://ocko.uzis.cz/).
Děti do 12 let mají výjimku z prokazování o bezinfekčnosti.

Návrat do ČR:

Pro návrat občanů ČR a jejich rodinných příslušníků s povolením k přechodnému pobytu v ČR z pobytu delšího než 12 hodin v posledních 14 dnech ze zemí Evropské unie:

Osoby starší 12-let cestující z těchto zemí musí před cestou do ČR vyplnit Příjezdový formulář,  potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole. Příjezdový formulář nemusí vyplňovat osoby, které cestují po celou dobu cesty individuální pozemní dopravou, tj. cesta takovým dopravním prostředkem, ve kterém se přepravují pouze členové jedné domácnosti.

Před vstupem na území ČR je třeba disponovat:

  1. výsledkem RT PCR nebo RAT testu, nebo
  2. národním certifikátem o provedeném nebo dokončeném očkování, nebo
  3. certifikátem o prodělaném onemocnění COVID-19.

Dokladem o bezinfekčnosti nemusejí disponovat osoby, které cestují do ČR individuální pozemní dopravou.
Výjimku mají také děti do dovršení věku 12 let.Aktuální podmínky na webu Ministerstva zahraničí: https://www.mzv.cz/berlin/cz/viza_a_konzularni_informace/pravidla_pro_vstup_do_nemecka_z_cr_s.html